Hoppa till sidans innehåll

Regler för ridning


REGLER FÖR RIDNING VID BELLEVUEs PONNYRIDKLUBB  

Här nedan följer viktig information till föräldrar och barn som deltar i vår ridverksamhet. 
Karlstad 4H och Bellevues Ponnyridklubb är en ideell förening som till stor del drivs med insatser som föräldrar, barn och ungdomar gör. Gården har idag fastanställd personal som sköter djuren på vardagar, handlägger administrativa arbetsuppgifter samt genomför ridlektioner kvällstid.  Styrelsen och övriga ledare arbetar ideellt.                                                                                       

För att hålla ner våra kostnader behöver föräldrar, barn och ungdomar bidra med vissa ideella insatser. Kan vi hålla ner kostnaderna genom att hjälpas åt resulterar det i att vi kan hålla ner ridavgifterna och det ger oss alla en vinst. 

Vi har flertalet arbetsgrupper igång på gården. Är du intresserad av att få information om dessa eller om du vill komma med förslag kan du göra det via mejl till gården eller till styrelsen, se information under menyn kontakt på hemsidan. 


Helgskötsel

Som ridande medlem ingår det i ridundervisningen att vara stallskötare på helger. Stallskötare är något som medlemmarna gör för att sköta vår gård och våra djur dom dagar som ordinarie personal är ledig, dvs. helger, semesterperioder och röda dagar. Stallskötardagarna roterar på våra ridgrupper. Trimgrupper, vuxengrupper samt knatteridning är exkluderade.

Varje stallskötardag har vi en (1) nyckelansvarig samt två (2) elever från en ridgrupp som sköter stallet. Om ridgruppseleven är under 18 vilket är det vanligaste måste en målsman eller annan vuxen också medfölja eleven. 
Systemet innebär att vid varje stallskötardag oftast blir fem (5) personer som delar på skötseln av gården. Dom vuxna kan göra lite tyngre arbeten och dom yngre lite lättare uppgifter. Enligt våra beräkningar baserat på antal ridande elever blir det 1-2 stallskötardagar per år för respektive familj. Tiderna är kl. 08:00-16:30. Denna dag ska medlemmen kunna utveckla sina teoretiska kunskaper gällande häst- och djurskötsel.

Vi hoppas och tror att du ska uppleva det som positivt, att tillsammans med våra medlemmar, ta hand om vår fina förening och gård och samtidigt hjälpa oss att hålla våra kostnader nere. Kan du inte det datum du blir tilldelad är du själv ansvarig för att byta datum med någon annan på listan. Vi sätter säkerheten främst, därför är det viktigt att du hittar en ersättare om du inte kan komma! Uteblir du utan att ha hittat en ersättare blir belastningen mycket hög för den ungdom som finns på plats för att handleda dig och din familj. Finns du inte med på terminens schema kommer din stalldag under nästkommande termin.

Som ridande medlem ingår det att genomföra fyra (4) ideella arbetstimmar på gården (är eleven under 15 år gäller målsmans närvaro) Under året arrangerar vi arrangemang av olika slag och till detta behöver vi funktionärer. Det kan handla om att stå i caféterian, vara parkeringsvakt, funktionär vid en klubbhoppning, snickra, rensa rabatter, närvara på städdag m.m.
 
Som ridande medlem ingår det att baka till läktarfika. Inför lektionerna gör instruktörerna i ordning en fikabrickan som ställs ut på läktaren i ridhuset. För att kunna erbjuda läktarfika så får ridgelever i uppdrag att baka 2-3 gånger per år och lämna in på gården. Information om vilka grupper som ska baka anslås i stallet och på hemsidan.

Övrigt att tänka på:

För att få delta i våra aktiviteter måste du vara medlem. Medlemsavgiften omfattar bl.a. kollektiv olycksfallsförsäkring. Den aktuella medlemsavgiften för året hittar du på vår hemsida under menyn Prislista/Medlemsavgift.

4H-gården ansvar inte för värdesaker. Mobiltelefoner, nycklar, pengar och smycken bör inte lämnas utan tillsyn. Lämna dina värdesaker till din instruktör under ridlektionen

Väljer du att ha din telefon i fickan när du rider ska ljudet vara avslaget. Tänk på att om du ramlar av hästen är risken stor att telefonen går sönder.

Mobiltelefon får ej hanteras när du rider. Det är alltså inte ok att filma eller fota under tiden du sitter på hästen. Det är inte tillåtet att stå inne på ridbanan under lektionstid för att filma t.ex. en kompis. Det ska ske från läktaren. Du får endast filma en kompis/elev som tycket det är ok. Det är inte tillåtet att filma andra personer utan deras tillåtelse.


Märk din ridutrustning och dina saker så det är lätt att veta vems som är vems. Bär inte plagg eller smycken som du är rädd om i stallet. Det kan gå sönder och 4H är inte ersättningsskyldig för sådant.


För att hästarnas utrustning ska hålla längre och hållas mjuka och smidiga får eleverna gärna hjälpa till att smörja efter ridningen. Fråga din instruktör/instruktörselev så visar de vart lädertvål o dylikt finns.


Det är endast postbud/bilar, utryckningsfordon, veterinär, hovslagare samt personer med rörelsehinder som får köra in på gårdsplanen. Det är våra djur och barn som rör sig på gården, så för deras säkerhet ber vi er att parkera samt hämta/släppa av passagerare på parkeringen.


Vi är en rökfri förening och ska föregå med gott exempel för våra barn och tonåringar.  Rökning får endast ske bortanför ridhuset invid cykelvägen. 


Ridskolan/Gården fungerar på ett sätt som en fritidsgård, dock inte vad gäller personal. Det finns oftast en vuxen personal på anläggningen, men tyvärr har inte 4H/BPRK möjlighet att finansiera någon anställd fritidsledare. Ditt barn och du vistas här på eget ansvar. Ur säkerhets- och trivselpunkt är det mycket viktigt att alla följer våra stall och trivselregler. Om någon inte klarar av det, stör, förstör eller liknande, säger vi till. I allvarliga fall kan du även bli avstängd från anläggningen. När du vistas i stallet ska du tänka på att det är djurens hem. Visa respekt mot både hästar, djur och övriga personer i stallet, respektera våra öppentider. Vistelse i stallet sker på egen risk.


Alla som är under 26 är automatiskt anslutna till Ungdomssektionen (BPRK-U) . Ungdomssektionens styrelse anordnar många olika aktiviteter. Vill du veta mer se info på hemsidan.


Ridskolans verksamhetsår är indelat i två ridterminer, höst och vårtermin. Höstterminen är mellan augusti och december, vårterminen är mellan januari och juni. Ridskoleverksamheten pågår även under höst- och påsklov, dock ej under jullov, sommarlov och röda helgdagar. Kallelse till terminsstart skickas inte ut. Information om när ridskolan startar anslås på gården, hemsidan eller på vår telefonsvarare. Kallelse skickas inte ut.


För att behålla din plats krävs att du tackar ja när förfrågan om nästkommande termin anslås.


Återbetalning av ridavgiften görs inte vid uppsägning av platsen. Återbetalning görs endast vid skada eller sjukdom som kan styrkas av läkarintyg.


Betalning erläggs i förskott enligt erhållen faktura två ggr/termin. Om fakturan inte är betald inom den tid som anges kommer påminnelse att skickas och då tilkommer en påminnelseavgift med 100kr/faktura. Betalas inte fakturan inom den tid som anges på påminnelsen kommer fakturan att överlämnas till inkasso och då tillkommer även en inkassoavgift per faktura. Du tillåts inte att rida förrän betalning skett. Om betalning trots detta inte  sker, får du ett skriftligt meddelande om att platsen är uppsagd med omedelbar verkan. 


I ridlektionen som är 45 minuter ingår upp- och avsittning för ryttare. Vid markarbete och hoppning byggs hinder på lektionstid. Varje grupp, mån-fre har teorilektion tre-fyra ggr/termin. Det kan handla om häst och ridkunskap, hästhantering, säkerhet mm. Målet är att varje ridgrupp följer ridsportförbundets utbildningsplan för ryttarmärken. Styrelsen har budgeterat till 9 elever/grupp. Därför ser vi kontinuerligt över ridgrupperna och förändringar ske under terminens gång. Som förälder till nybörjarelev måste du finnas med och vara behjälplig under lektionstid. (tex att leda hästen)


Vi har en max vikt på 75 kg för att få rida på vår ridskola. Vi har infört detta pga att vi är en ponnyridskola och har mest ponnyhästar.


Något som är extra viktigt är ryttarens utrustning:

  • Alla ryttare ska bära godkänd ridhjälm.
  • Alla ryttare ska använda ridsko med shortchaps eller stövel med klack. Vi rekommenderar att använda ridstövel eller shortshaps till ridskon för att få bättre stabilitet av skänkel.
  • Alla ryttare under 18 år ska bära godkänd säkerhetsväst vid all ridning. Ryttare över 18 år ska bära godkänd säkerhetsväst vid hoppning.
  • Ridvantar ska användas för att skydda händerna vid ridning samt för att undvika ev. smittspridning.
  • Långt hår ska vara uppsatt när du befinner dig i stallet och under tiden du rider.
  • Vid uteritt ska alltid långärmad tröja användas.

Varje grupp har en egen pärm på stallkontoret där ev. informatio delas ut. Pärmen är märkt med ridgruppens dag och tid t.ex måndag 19. Ta för vana att titta i pärmen varje vecka för att se om ni har någon post!


Återbud som anmäls senast kl: 15.00- vardagar eller kl. 08:00 lördagar, muntligt, via mejl eller på telefonsvararen, har man möjlighet att rida igen i mån av plats. Återbud som inkommer senare eller lektioner som man bara uteblivit ifrån får man inte rida igen. Missade teorilektioner tas igen på annan teorilektion, missat ridlektion tas igen på ridlektion. Man får alltså inte byta teorilektioner mot ridlektioner. Igenridning är något vi kan erbjuda i mån av plats, det är inte en rättighet att få rida igen. All igenridning ska ske samma termin. Det är endast återbud de två sista veckorna som man får ta igen på nästkommande termins fyra första veckor. 

  
 

Uppdaterad: 22 AUG 2018 11:54 Skribent: Ann-Louise Sandström Axelsson

swishlappa roterad.jpg

  

 

 

Postadress:
Bellevues PK - Ridsport
4H-Gården, Axgatan 7, Gräsdalen
65343 Karlstad

Besöksadress:
Axgatan 7
65343 Karlstad

Kontakt:
Tel: 054562535, 054561124
E-post: karlstad4h@outlook.c...

Se all info